Новини

Студентська науково-практична конференція ННІ ЕКТ 2018

     5 квітня 2018 року в ННІ ЕКТ відбулася щорічна студентська науко-во-практична конференція, в якій брали участь не тільки студенти ХНТУ-СГ, але й студенти з інших закладів вищої освіти, таких як: Таврійського державного агротехнічного університету, Національного університету бі-оресурсів і природокористування України, НТУ «ХПІ», Миколаївського національного аграрного університету, Хорольського агропромислового коледжу ПДАА, коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ, відокремленого підрозділу НУБіПУ “Бережанський агротехнічний інсти-тут”.

      
     Перед початком пленарного засідання в фойє на 3 поверсі була проведена виставка наукових розробок студентів ННІ ЕКТ на якій були показані такі розробки:

- діюча модель льоткової приставки в інформаційних оптичних електротехнологіях  бджільництва (виконавці: Каліберда Єгор – гр. 42 Ем і Санін Михайло – гр. 35 ХТ. Керівники: д.т.н., проф. М. П. Кунденко, проф. М. А. Романченко);

- експериментальна установка ЗБ Смарагд-1 (виконавець – Горох Аліна – гр. 41Е. Керівники: к.т.н., доцент Єгорова О. Ю., асистент Бородай І. І.);

– демонстраційна модель електродвигуна (виконавець – Борисенко Іван – гр. 21 Е. Керівники: к.т.н., ст. викладач Бровко К. Ю., ст. викладач Шинкаренко І. М.).

– гідравлічний захват (виконавці: Мохонько А. та Черкай А. Науковий керівник к.т.н., доц. Середа А.І.)

– діюча модель драбини Якова (виконавці: Гужин М. та Рюмшин Ю. Науковий керівник асистент Гузенко В.В.);

– пристрій для демонстрації стробоскопічного ефекту (виконавці: Гиря Є., Мелюх В. Науковий керівник к.т.н., доц. Сотнік О.В.)

    Кафедрою АЕМС була презентована шафа керування машиною для виготовлення сиру О5 ПЛ, технічну документацію для якої було розроблено за допомогою системи автоматичного проектування Eplan студентами групи  41- Е Годь А., Радченко А., Зосімов Є. під час проведення практичних занять із проектування. Науковий керівник старший викладач Середин М.Ю.,

     Кафедра АКІТ представила розробки:

– шафа промислової автоматизації на базі ПЛК ModiconM340 (Shnider Electric) (виконавець: Сивенко М., науковий керівник - ст.викладач Радченко С.С.);

– SCADA система керування технологічними процесами на елеваторному комплексі (виконавець: Дмитренко В., науковий керівник - д.т.н., проф. Тимчук С.О.);

– розробка нового дизайну web-сайту ННІ ЕКТ (виконавець: Гуськов  В., науковий керівник - к.т.н., доц. Піскарьов О.М.);

– автоматизована система обліку студентів (виконавець: Єременко С., науковий керівник - ас. Аллашев А.Ю.).

     Кафедра БМІТЕ представила високовольтні пристрої: «Котушка Тесли» та « Іоноліт» науковий керівник д.т.н., проф. Косуліна Н.Г.

   Голова студентської ради інституту Чумак Даша презентувала розробку «Окуляри для усвідомлених снів», студент 4 курсу Коломієць Владислав продемонстрував «Пристрій для дистанційного керування комутаційними апаратами засобами Bluetooth»,  студентка 3 курсу Заїка А. представила механічну модель «Жук» з електромагнітним керуванням.


 

 

 

 

     Виставку з задоволенням відвідали викладачі та студенти інституту, а також слухачі курсів підвищення кваліфікації – працівники обленерго, які проходили навчання в нашому ННІ.

     Пленарне засідання відкрив директор ННІ ЕКТ професор Мороз О.М., який стисло навів результати аналізу діяльності кафедр в процесі підготовки до проведення конференції та оголосив подяку зав. каф. БМІТЕ професору Косуліній Н.Г. за чітку організацію видання збірника тез і програми конференції.

 

 

    З вітальним словом до учасників пленарного засідання звернувся перший проректор університету професор Лисиченко М.Л., який привітав всіх присутніх з початком конференції і побажав успіхів в досягненні наукових вершин. Також він вручив дипломи студентам Замулі Олексію та Довгополій Анні, які завоювали призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Подякою також був відмічений зав. каф. ЕЕМ Мірошник О.О., який підготував студентку Довгополу А. до участі в конкурсі.

Подальша робота студентської наукової конференції проходила по секціях.

На засіданні секції «Інтегровані електротехнології та процеси» кращими доповідями були визнані:

- Проблеми в експлуатації мереж зовнішнього освітлення (Доповідач: Шевченко Дмитро – гр. 41 Е. Науковий керівник: д.т.н., проф. Кунденко М. П.);

- Експериментальна установка з використанням світлодіодів для вирощування рослин за відсутності природного освітлення (Доповідач: Горох Аліна – гр. 41 Е. Науковий керівник: к.т.н., доц. Єгорова О. Ю.);

- Локальні системи обігріву тваринницьких приміщень (Доповідач: Замула Олексій – гр. 53 Ем. Науковий керівник: к.т.н., ст. викладач Бровко К. Ю.);

- Дослідження технології отримання біогазу (Доповідач: Каліберда Єгор – гр. 42 ЕМ. Науковий керівник: ст. викладач Шинкаренко І. М.);

- Розробка щілинних світловодів в системі мікроклімату теплиці (Доповідач: Борисенко Іван – гр. 21 Е. Науковий керівник: асистент Бородай І. І.).

Кращими доповідями по секції “Раціональне використання електроенергії та автоматизовані електромеханічні системи” визнані доповіді:

- Годь А. (науковий керівник – к.т.н., доц. Хандола Ю.М.);

-  Жорник М. (наук. керівник – викладач вищої категорії Братчикова О.В. – КПХП ХНТУСГ ім. П. Василенка);

- Гужин М., Рюмшин Ю. (науковий керівник асистент Гузенко В.В.);

- Мохонько А. (науковий керівник асистент Міленін Д.М.)

На секції «Біомедична інженерія та теоретична електротехніка» кращими доповідями були визнані доповіді:

- Артем’єва В. О. (керівник Ляшенко Г. А.);

- Гарькавенка О. С. (керівник Косуліна Н. Г.);

- Мельника О.О. (керівник Черенков О. Д. );

- Бережного С. С. (керівник Ляшенко Г. А.);

- Ященко Е. А. (керівник Чорна М. О.);

- Тарасенко О. О. (доповідь була зроблена на англійській мові, керівник Полянова Н. В.).

По секції «Електропостачання та енергетичний менеджмент» кращими доповідями були визнані доповіді Довгополої А., Коломійця В., Гончара В., Гирки К., Старченка М.

Дирекція ННІ ЕКТ висловлює подяку студентам, які брали активну участь в конференції, їх науковим керівникам та завідувачам кафедр за чітку організацію роботи.

Корисна інформація

Партнери

©2022 ННІ ЕКТ.

Search