Новини

Заїка Олена – стипендіат Верховної Ради України

  Вітаємо студентку 4 курсу ННІ ЕКТ Заїку Олену з призначенням їй стипендії Верховної Ради України і зичимо їй щастя, успіхів, подальших перемог і нагород!

  За роки навчання в університеті Заїка О. зарекомендувала себе старанною, наполегливою, здібною студенткою, підтвердженням чого є відмінні успіхи у навчанні. Вона бере активну участь у громадському житті інституту та університету.

  Впродовж усього навчання в університеті Заїка О.В. займається науково-дослідницькою роботою та має 12 наукових публікацій. Активно бере участь у наукових конференціях технічного та гуманітарного спрямування не лише в межах України, але й за кордоном.

  У позаучбовий час Олена займається самовдосконаленням у різних сферах. Особливу увагу вона приділяє вивченню англійської мови. Більша частина наукових робіт Заїки О.В. опубліковані саме англійською.

  Починаючи з першого курсу Олена займається науковою роботою. За результатами наукових досліджень брала участь і публікувалась у збірниках студентських наукових конференцій: публікація у Віснику студентського наукового товариства ННІ БМ ХНТУСГ (м. Харків, 1(3)/2016), публікація у збірнику матеріалів VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» (м. Харків, квітень 2016), публікація у збірнику матеріалів науково-практичної студентської конференції «Проблеми енергозабез-печення та енергозбереження в АПК України» (м. Харків, квітень 2016), публікація у збірнику матеріалів ХIІ-го Міжнародного форуму молоді «Молодь і сільськогосподарська техніка в XXI сторіччі», (м. Харків, квітень 2016), публікація у збірнику матеріалів ХIІІ-го Міжнародного форуму молоді «Молодь і сільськогосподарська техніка в XXI сторіччі», (м. Харків, квітень 2017), публікація у збірнику матеріалів VIIІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» (м. Харків, квітень 2017), публікація у збірнику студентського наукового товариства (м. Харків, №1/2017), публікація у збірнику матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» (присвяченої пам’яті професора Мазнєва Григорія Євтійовича) (м. Харків, квітень 2017), публікація у збірнику Міжнародної студентської науково-технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання» (м. Тернопіль, квітень 2018), дві публікації у збірнику матеріалів ХIV-го міжнародного форуму молоді «Молодь і сільськогосподарська техніка в XXI сторіччі», (м. Харків, квітень 2018), публікація у збірнику тез VII Міжнародної наукової студентської конференції «Рыночная экономика: сегодня и завтра» (м. Мінськ, березень 2018).

  З другого курсу Заїка О.В. вступила на паралельне навчання до навчально-наукового інституту бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за напрямом підготовки «Менеджмент». Навчаючись на заочній формі навчання, вона сумлінно виконує усі поставленні завдання, і здає всі сесії тільки на «відмінно».

  3 27 лютого по 3 березня 2018 року Заїка О.В. пройшла стажування і брала участь у 7-й Міжнародній науковій студентській конференції «Рыночная экономика: сегодня и завтра» в Білоруському державному аграрному технічному університеті та була нагороджена грамотою ректора БДАТУ за кращу доповідь.

  27 квітня 2018 року брала участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Електромонтажник року 2018», де показала не тільки найкращий результат з теоретичних знань матеріалу, але й високу практичну підготовку, за що була нагороджена дипломом першого ступеня у виконанні теоретичної частини конкурсу.

  Як член студентської ради ННІ ЕКТ та староста академічної групи, виявила себе компетентним, активним та відповідальним лідером, за що була відзначена ректором університету та директором ННІ ЕКТ почесними грамотами та подяками. Заїка О.В. завжди бере активну участь у різноманітних конкурсах талантів, таких як: «Електричний гарбуз», «Барви осені», фотоконкурсах тощо.

  За час навчання показала себе як вихована, врівноважена, наполеглива, цілеспрямована, дисциплінована і сумлінна студентка. Займається організацією студентського дозвілля. Олена – лідер у колективі, комунікабельна, уважна та рішуча, ввічлива та коректна з викладачами, людяна, чуйна, щира з товаришами. Користується повагою серед студентів та викладачів. Пропагує здоровий спосіб життя.

Корисна інформація

Партнери

©2021 ННІ ЕКТ.

Search