Кваліфікаційні роботи магістрів зі спеціальності 141 "ЕЕЕ" 2018

захист 10-14 грудня 2018 року

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

 кафедра БМІТЕ

 Семидоцька В. О  Аналіз та розв’язання завдання з розробки ЕМ-технології для лікування ендометриту тварин 
 Міщенко А. С.  Аналіз та розв’язання завдання з розробки ЕМ-технології для дезінфекції та підігріву вовни при її  обробці
 Крюков І. С.  Аналіз та розв’язання завдання з розробки РМ-систем для дистанційної діелектричної спектроскопії біооб’єктів 
 Косточка В. В.  Аналіз та розв’язання завдання з розробки електрофізичної технології захисту садів від комах-шкідників 
 

 кафедра ІЕТП

 Аліфанов А.І.  Дослідження та розробка систем теплопостачання з використанням теплових насосів
 Бердніков В.О.  Дослідження та розробка автоматизованої системи переробки стічних відходів
 Гришко Г.С.  Дослідження та розробка енергозберігаючих технологій в спорудах закритого ґрунту
 Корж М.В.  Дослідження та розробка енергозберігаючої технологічної системи мікроклімату
 Лисяк Д.В.  Дослідження ефективності застосування теплових насосів 
 Стрєляний Д.Ю.  Дослідження та розробка технологічного обладнання утилізації промислових відходів
 Чепік М.С.  Дослідження та розробка інфрачервоного пастеризатора
 Щекланова А.О.  Дослідження та розробка енергозберігаючих систем керування вуличним освітленням
 

 кафедра ЕЕМ

 Андрійченко В. Р.  Дослідження ефективності вітроенергетичних установок в умовах України 
 Будаква В.Г.  Аналіз методів визначення технічних втрат електричної енергії в мережах 110-10 кВ 
 Васильєв А. О.  Дослідження режимів електричних мереж з використанням програмного продукту «Модус» 
 Дуднік С. Є.  Дослідження впливу автоматичного секціонування розподільних електромереж на надійність електропостачання 
 Колосов С. О.  Аналіз методів та технічних засобів зниження рівня несиметрії в розподільних мережах 0,38 кВ 
 Найдюк К. І.  Дослідження енергоефективних режимів мереж за допомогою програмного продукту Multisim 
 Юрченко І. Ю.  Підвищення ефективності діагностування енергетичного обладнання систем електропостачання АПК методом тепловізійної діагностики 
 Гайворонський В. О.  Дослідження впливу вищих гармонік на показники якості електричної енергії та методів їх зниження негативного впливу в сільських розподільних мережах 0,38 кВ 
 Тищенко М. В.  Удосконалення методів оцінки, прогнозування й засобів обмеження комутаційних перенапруг у системах електропостачання 6- 10 кВ 
 Романенко Я. А.  Дослідження функціональних можливостей реклоузераPBA/TEL-10 для резервування електромереж 
 Корчагін М. А.  Дослідження прогнозних характеристик втрат потужності і енергії в розподільних мережах на базі нейромережевих моделей 
 Миргород Д. Г.  Розробка концепції цифрової підстанції, як складового елемента інтелектуальних електричних мереж 
 Ткаченко В. М.  Удосконалення методів пошуку пошкоджень на повітряних лініях електропередавання 6-35 кВ 
 Улько Є. С.  Дослідження заходів з підтримання допустимих рівнів напруги в розподільних мережах 0,38/0,22 кВ 
 Досмурадова А. А.   Аналіз шляхів підвищення надійності електричних мереж напругою 10 кВ 
 Тяпіна О. П.  Підвищення ефективності використання засобів компенсації реактивної потужності 
 Бездітко О. І.  Аналіз регулювання якості послуг з електропостачання споживачів за якістю електричної енергії. 
 Грицай А. С..  Аналіз режимів електричних мереж з використанням програмного продукту «UserGraph» 
 Гончар В. В.  Дослідження шляхів підвищення ефективності технічної експлуатації розподільчих мереж на основі SWОТ-аналізу 
 Федорець В. І.  Моніторинг втрат електроенергії з використанням АСКОЕ в умовах балансуючого ринку електроенергії 
 Дудник О. Р.  Дослідження та застосування сонячних електростанцій в комунальному секторі України 
 Прикила Д. В.  Дослідження систем моніторингу процесів енерговикористання із застосуванням PLC технологій 
 Кухарський М. В.  Дослідження та застосування відновлювальних джерел енергії на підприємствах сільського господарства 
 Муха С. А.  Дослідження ефективності використання комбінованих енергетичних комплексів на основі відновлювальних джерел енергії 
 Тростянка В. О.  Підвищення ефективності електропостачання споживачів АПК з використанням поновлювальних джерел енергії 
 Удалов М. Р.  Аналіз впливу балансу активних та реактивних потужностей в енергетичній системі на її роботу 
 Хрипченко С. С.  Втілення сучасних пристроїв оптимального керування роботою динамічного навантаження підприємств АПК 
 Хижна Д. С.  Аналіз методів забезпечення зменшення втрат напруги у розподільчих мережах 6 (10) кВ 
 Кратенко А. В.  Аналіз роботи та впровадження комплексних систем обліку споживання електроенергії 
 Замніус В. Ю.  Підвищення ефективності моніторингу утворення ожеледі та вдосконалення схем плавлення відкладень на повітряних лініях електропередавання напругою 10 кВ 
 

 кафедра АЕМС

 Кононенко Є. В.  Дослідження процесу активної вентиляції зерна з розробкою автоматизованої системи керування електроприводом вентиляційної установки 
 Мелюх В. В.  Дослідження та розробка автоматизованої системи керування мобільної установкою викачування меду 
 Пушкаревський Д. В.  Дослідження та розробка системи опалення гідропонної теплиці 
 Терещенко А. Ю..  Дослідження та розробка системи роздачі кормосумішей у свинарнику 
 Головенко В.Д.  Дослідження умов роботи електроприводів змішувачів кормів для оптимізації запасу потужності приводних асинхронних двигунів 
 Гавриленко В. О.  Дослідження та розробка автоматизованої системи керування електроприводом насосної станції системи водопостачання сільського населеного пункту  
 Семенцов В. В.  Дослідження процесу регулювання подачі в системах водопостачання та розробка автоматизованої системи каскадно-частотного керування асинхронними двигунами насосних станцій 
 Онищенко Р. Ю.  Дослідження процесу регулювання параметрами мікроклімату та розробка системи керування вентиляційною установкою 
 Солод А. О.  Дослідження процесів теплопостачання житлових приміщень та розробка автоматизованої системи керування насосною станцією 
 Синевич С. В.  Дослідження перспектив використання енергії біогазу в умовах українського села та розробка схеми біогазової установки фермерського господарства  
 Мурашко В. О.  Дослідження шляхів підвищення ефективності використання та розробка алгоритму для оцінки впливу запасу потужності електродвигунів на надійність роботи електропривода 
 Плескач Є. В.  Дослідження та розробка шляхів підвищення ефективності експлуатації багатошвидкісного електропривода вентилятора ВО-Ф-7,1 А для підтримки мікроклімату в приміщеннях птахоферми  
 Попович В. А.  Дослідження процесів переробки сільськогосподарської продукції та розробка схеми керування виробничої лінії 
 Бондар О. О.  Дослідження експлуатаційної надійності електропривода робочих машин у кормоцехах свиноферм та розробка схеми для пристрою захисту електродвигунів 
 Гиря Є. А.  Дослідження процесу вентиляції приміщення свинарника та розробка автоматизованої системи керування електроприводом вентилятора 
 Горічко Н. І.  Дослідження пристрою обробки молока та його впливу на терміни зберігання 
 Григор’єв Є. Є.  Дослідження процесу роботи головного електропривода мостового крану та розробка автоматизованої системи управління частотним регулюванням 

 

Корисна інформація

Партнери

©2020 ННІ ЕКТ.

Search