Біомедичної інженерії та теоретичної електротехніки

Кафедра «Загальна електротехніка» заснована в 1930 році в період організації Харківського інституту механізації сільського господарства. Вона називалась «Кафедра електротехніки і застосування електроенергії в сільському господарстві» і входила до складу факультету механізації сільського господарства.

Очолював кафедру доцент Виноградов Є. П. Основна наукова діяльність Виноградова Є. П. була пов’язана з розробкою електричних теплових пастеризаторів рідинних продуктів. В 1948 році кафедра увійшла до складу факультету електрифікації сільського господарства, який відкрився того року, і стала називатися “Електротехніка і електропривод”. З невеликою перервою (1937 – 1941 рр. – зав. кафедри був д.т.н., професор Кияниця В. Н.) професор Виноградов Є. П. керував кафедрою до 1967 року. У різні роки кафедру очолювали: 1967 – 1969 рр. – ст. викладач Плахотніков В. І.; 1970 – 1976 рр. – к.т.н., доцент Короткова О. В.; 1976 – 1989 рр. – д.т.н., професор Кучин Л. Ф.; з 1989 по 2009 рік кафедру очолював к.т.н., доцент Свергун Юрій Федорович.

З 2009 року посаду завідуючого кафедрою займає д.т.н., професор Косуліна Н. Г.

В 2018 році, у зв’язку з відкриттям 163 спеціальності «Біомедична інженерія», кафедра теохнотроніки та теоретичної електротехніки отримала назву «Біомедична інженерія та теоретична електротехніка».

На кафедрі в різні роки працювали і зробили значний внесок в розвиток навчально-методичної, науково-дослідної та виробничої бази кафедри такі викладачі: доцент Динабурський І. М., ст. викладач Пясик Р. Б., ст. викладач Савченко П. І., доцент Іванов Б. І., асистент Білаш І. П., старший викладач Ясько О. А., доцент Короткова О. В., доцент Лучинський О. Р., професор Філіпов Р. Л., професор Кучін Л. Ф., доцент Зотова З. І., доцент Балан Г. П., ст. викладач Щербаков О. Є., ст. викладач Черевищенко С. М.

На сьогоднішній час на кафедрі працює 8 співробітників:

7 викладачів: 2 професори – Черенков О. Д., Косуліна Н. Г.; 3 доцентf – Чорна М. О., Кравченко П. О., Ляшенко Г. А.; 1 старший викладач – Полянова Н. В.;

2 людини навчально-допоміжного персоналу – Дьякова Т. О., Коршунов К. С.

 

Кафедра має 4 лабораторії і 4 кабінета для викладачів і персоналу в двох навчальних корпусах.

На кафедрі навчаються студенти п’яти інститутів (ЕКТ, ТС, МСМ, ПХВ, ТСЛ), проводяться усі види занять. Навчальна робота кафедри будується з урахуванням найновіших досягнень науки і техніки. Колектив кафедри приділяє велику увагу методичному забезпеченню дисциплін, які викладаються на кафедрі. Кожного року розробляються та видаються навчальні посібники, нові методичні розробки з виконання лабораторних, розрахунково-графічних робіт.

Співпраця з іншими навчальними закладами:

Кафедра активно співпрацює з іншими навчальними закладами. Зокрема, має договір про співробітництво з Таврійським державним агротехнологічним університетом ТДАУ (м. Мелітополь) і Подільським державним агротехнічним університетом ПДАТУ (м. Кам’янець-Подільський).

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

Застосування фізичних факторів для первинної обробки сільськогосподарської сировини, яка використовується в промисловості. Застосування біоелектромагнітології в рішенні пріоритетних проблем медицини та сільського господарства. Електромагнітні, акустичні технології та пристрої для первинної обробки і дезінфекції вовни. Електромагнітні технології та пристрої для дії на мікробіологічні об’єкти тваринництва. Імпульсні електромагнітні технології та пристрої для знищення комах-шкідників в сільськогосподарському виробництві. Електромагнітні технології і технічні системі лікування тварин. Методи та пристрої діагностики біологічних об’єктів тваринництва та рослинництва. Електромагнітні технології та технічні системи підвищення продуктивності біологічних об’єктів рослинництва.

Корисна інформація

Партнери

©2020 ННІ ЕКТ.

Search