Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

РекторЗавідувач кафедри: МІРОШНИК Олександр Олександрович, доктор техн. наук, професор
Адреса: м. Харків, вул. Різдвяна, 19, ауд. 310.
Телефон: (057) 712-52-45

На сьогоднішній час на кафедрі працює 14 співробітників:

 • 3 професори – О.О. Мірошник, О. М. Мороз, М. М. Черемісін;
 • 5 доцентів – С. М. Дудніков, О.А. Савченко, А. І. Середа, І. М. Трунова, О. Б. Єгоров;
 • 2 старших викладача -  С. А. Попадченко, В. Г. Пазій;
 • 2 асистенти -  Р. М. Лисиченко, С. В. Дюбко
 • 2 особи навчально-допоміжного персоналу – Л. О. Тоберт, С. О. Панченко.

До складу кафедри входять такі навчальні лабораторії:

 • «Релейний захист та автоматика»
 • «Експлуатація та ремонт електрообладнання»
 • «Техніка високих напруг»
 • «Електропостачання сільського господарства»
 • «Електротехнічні матеріали»
 • «Інформаційні системи»
 • «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи»

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

Енергетичний менеджмент

Енергоощадність та альтернативні джерела енергії

Гідравліка

Гідрогазодінаміка

Гідравліка, гідро- та пнемвоприводи

Основи електропостачання

Електропостачання

Енергетичний аудит

Водопостачання та водовідведення в АПК

Основи технічної експлуатації, надійність та діагностування енергетичного обладнання

Діагностування, обслуговування і ремонт систем автоматизації

Охорона праці галузі (електробезпека)

Автоматизовані системи контролю та управління енергоспоживанням

Електроустановки та системи електропостачання

Енергозбереження та енергетичний менеджмент

Світові тенденції розвитку електроенергетики

Інженерна діяльність при обслуговуванні енергообладнання та засобів автоматизації

Програмно-апаратне забезпечення систем керування в енергетиці

Проектування систем електропостачання

Економічні розрахунки в енергетиці

Якість послуг електропостачання споживачів

Енергозбереження та енергетичний менеджмент

Менеджмент в електроенергетиці

Менеджмент в автоматизованому виробництві

Методологія і організація наукових досліджень

Програмно-апаратне забезпечення систем керування в енергетиці

Інформаційні системи та технології в енергетиці і промисловому виробництві

Електротехнічні матеріали. Обслуговування електрообладнання

Моделювання в енергетиці

Джерела енергії

Електричні станції та підстанції

Релейний захист

Електромережі та системи

Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації

САПР електроустановок

Перехідні процеси в системах електропостачання

Електричні мережі та системи

Основи технічної експлуатації та надійність енергетичного обладнання

Технічна експлуатація та діагностування енергетичного обладнання

На кафедрі навчаються студенти усіх навчально-наукових інститутів ХНТУСГ, проводяться різні види занять.

Навчальна робота кафедри будується з урахуванням найновіших досягнень науки і техніки. Вона включає програми для студентів денної та заочної форм навчання і слухачів курсів підвищення кваліфікації. Колектив кафедри приділяє велику увагу методичному забезпеченню дисциплін, які читаються на кафедрі. Кожного року розробляються та видаються нові методичні розробки з виконання лабораторних, розрахунково-графічних та практичних робіт.

На кафедрі створені сприятливі умови для виконання та успішного захисту кандидатських та докторських дисертацій.

За останній час на кафедрі були успішно захищені 2 докторські (Мірошник О. О., Доценко С. І.) та 3 кандидатських дисертацій (Трунова І. М., Савченко О. А., Дудніков С. М.)

Міжнародна діяльність та міжнародні зв’язки

Ø  по підвищенню надійності електрообладнання (теоретична частина, професор  Кривцов В.В. – США), професор Гуревич В.І. – Ізраїль)

Ø  співпраця з компанією «Модус» (ПЗ для енергетики).

Ø  співпраця з фірмою «Новотест системи» (комунікаційне обладнання для PLC – передачі даних).

Ø  Співпраця з Молдовською академією наук

Ø  Співпраця з Польською академією наук

Ø  Інформація відображується в участі у міжнародних науково-практичних конференціях, які проводяться як на базі ХНТУСГ, так і інших університетів, які беруть участь в розробці даних наукових напрямків.

Виховна та громадська робота

Участь в усіх напрямках виховної та громадської роботи:

 • кураторство груп
 • виховна робота в навчальному процесі
 • робота в гуртках науково-дослідної роботи студентів
 • участь в роботі НМК
 • НТО обласної секції “Електропостачання с.г.”
 • президії технічної ради НПФ «Хартеп»
 • методкомісіях університету та ННІ ЕКТ.

Приділяється значна увага

 • розширенню творчих зв’язків з виробниками електротехнічної продукції ЕТЗ РЕЛСіС, СП МЕТРА, «Таврида-Електрик», Електрощит
 • співпраця з обленерго 11 областей України
 • співпраці з науковими, науково-дослідними та проектними установами м. Харкова.

Співробітники кафедри постійно беруть участь у виставках, конференціях і тематичних семінарах міського, обласного, державного рівнів з питань енерго- і ресурсозбереження, а також застосування нетрадиційних та поновлювальних джерел живлення.

Викладачі кафедри займаються підготовкою студентів до участі у методичних форумах, студентських конференціях, олімпіадах, проводять виховні бесіди, приймають участь зі студентами у спортивних, громадських та соціальних заходах, відвідують спеціалізовані виставки та заходи.

На базі кафедри проводиться підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників обласних електроенергетичних компаній України (ліцензія Міністерства освіти і науки України АВ № 552285). Кафедрою організовано 72-годинні навчальні курси за 13 програмами. Також проводиться підвищення кваліфікації голів та членів екзаменаційних комісій енергетичних компаній за 40-годинною програмою та тренажерна підготовка диспетчерів РРЕМ за 10-годинною програмою з використанням комп’ютерних тренажерів.

Співпраця з підприємствами, компаніями та навчальними закладами

Кафедра активно співпрацює з підприємствами, компаніями та навчальними закладами. Зокрема має

договори про творче співробітництво

 • з обласною інспекцією з енергозбереження,
 • АК „Харківобленерго”,
 • інститутом „Укренергомережпроект”,
 • НТУ „ХПІ”

 

договори з підприємствами

 

 • «Таврида-Електрик»,
 • СП МЕТРА,
 • Компанія ІЕК,
 • Електротехнічний завод  «РЕЛСіС»,
 • ДП «МЕГОМЕТР»,
 • «САМАРАЕЛЕКТРОЩИТ»,
 • компанією «МОДУС»,
 • ІЕД АН України,
 • «ЕЛПРО-М»,
 • «ЕНЕРГО-ТАЙМ»,
 • ТОВ «ЕЛЕКТРОСФЕРА»,
 • ТОВ «Харківський електротехнічний завод «Енергоміра»

Основні напрямки наукових досліджень кафедри

 - Розробка методів та засобів підвищення ефективності управління режимами і транспортом електричної енергії в електричних мережах із застосуванням технології Smart Grid

- Розробка методів та засобів підвищення ефективності управління режимами і транспорту електроенергії в електромережах;

- Розробка методів та технічних засобів підвищення енергоефективності технологічних засобів;

- Розробка сучасних наукових основ, методів та методик організації системи діагностики електрообладнання АПК.

Корисна інформація

Партнери

©2020 ННІ ЕКТ.

Search