Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

tymchuk

ТИМЧУК Сергій Олександрович

Завідувач кафедри,
доктор технічних наук  Закінчив Харківський політехнічний інститут  в 1978 р., спеціальність «Динаміка польоту і управління». У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.07.10 - енергоустановки літальних апаратів. З 1994 р. працює у ХНТУСГ. У 2002 р. отримав вчене звання доцент. У 2015 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування.
  Викладає такі дисципліни: нейромережі та системи, ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів, основи нечіткого логічного керування, мікропроцесорні системи керування в тваринництві.

aleksey-nikolaevich

ПІСКАРЬОВ Олексій Миколайович

Заступник завідувача кафедри,
кандидат технічних наук

  У 1993 році закінчив з відзнакою Харківський технікум медичного обладнання  за спеціальністю «Ремонт і експлуатація радіоелектронного медичного обладнання». У 1999 р. отримав звання магістра в НТУ «ХПІ» за спеціальністю "Електронні системи". Закінчив очну аспірантуру ХНТУСГ і у 2015 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти. 

   З 2001 р. працює в ХНТУСГ на посадах асистента, ст. викладача, доцента та завідувача кафедри АКІТ. Має 36 наукових публікацій та 3 патенти на винахід. Сфера наукових інтересів: мікроконтролерні системи контролю та діагностування, системи реального часу, програмування та алгоритмічні мови.
 

furman

ФУРМАН Ілля Олександрович

Доктор техн. наук, професор,
академік Академії наук вищої освіти України

Закінчив Харківський політехнічний інститут у 1968 році. З 1970 по 1991 р. працював у науково-дослідному інституті ВНДІТЕЛЕКТРОМАШ (м. Харків) на посадах провідного конструктора, зав. лабораторії, зав. відділу, головного конструктора та зав. відділення і займався науковими дослідженнями та розробкою пристроїв та систем програмного керування роботизованими технологічними комплексами. У 1976 р. захистив кандидатську, а у 1989 р. - докторську дисертації. 
З 1991 р. – професор кафедри кібернетики, а з 2000 р. по 2016 р – завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
У 1992 р. І.О. Фурману було присвоєно вчене звання професора за спеціальністю “Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування”.
Професор І. О. Фурман розробив основи теорії будування паралельних логічних контролерів, що керуються потоком станів входів і програмуються на технологічних мовах користувачів. Під його керівництвом створено та впроваджено у виробництво перші у світовій практиці промислові зразки паралельних логічних контролерів. Він бере активну участь у конференціях та симпозіумах, має більше 200 наукових праць, з яких 8 опубліковано в іноземних виданнях, 10 – у виданнях Національній Академії наук України та країн СНД, 8 монографій (Google Scholar), Має 27 підручників та навчальних посібників з грифом Міносвіти, 20 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. 
У 2000 р. І. О. Фурмана обрано членом науково-дослідної ради Американського біографічного інституту (ABI), а у 2001 р. – академіком Академії наук вищої освіти України. 

Нагороди та досягнення: 
- почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р), 
- переможець обласного конкурсу "Вища освіта Харківщини – кращі імена" (2005 р.), 
- "Відмінник освіти України" (2006 р.), 
- постановою Президії Академії наук вищої освіти України присуджено нагороду Ярослава Мудрого (2006 р.), 
- Почесна грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України (2013 р.).

Професор Фурман І. О. приділяє велику увагу вихованню наукових кадрів: він підготовив 12 кандидатів та 4 доктора технічних наук, у тому числі за період роботи на створеній ним кафедрі автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій підготував 7 кандидатів та 4 доктори технічних наук.
bovchalyk

БОВЧАЛЮК Станіслав Ярославович

Доцент, кандидат технічних наук

У 1993 році закінчив Харківський технікум медичного обладнання  за спеціальністю «Ремонт і експлуатація радіоелектронного медичного обладнання». У 1999 році закінчив факультет автоматики і приладобудування ХПІ за спеціальністю «Спеціалізовані комп’ютерні системи». У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Моделі, методи та засоби інформаційної технології паралельного логічного керування об’єктами залізничної автоматики» у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» і отримав звання кандидата технічних наук. 
Має 42 друковані праці, серед них 2 монографії і 7 патентів.
Працює у ХНТУСГ імені Петра Василенка із 2000 року на посадах асистента, старшого викладача і доцента кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Викладає навчальні дисципліни: «Теорія автоматичного керування», «Теоретичні основи автоматики» та «Технічні засоби автоматизації».
zagumenna

ЗАГУМЕННА Катерина Вікторівна

Доцент, кандидат технічних наук

 

   У 2007 році закінчила ХДТУСГ ім. П. Василенко і отримала диплом магістра з відзнакою. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти  та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук, з цього ж року працює на посаді доцента. Викладає дисципліни на англійській мові. 
   Є автором 15 друкованих наукових праць та має 13 патентів. Виступила на 8 науково-практичних конференціях.
abramenko

АБРАМЕНКО Іван Григорович

Доцент, кандидат технічних наук

 Закінчив Харківський політехнічний інститут в 1978 році за спеціальністю «Електропривід і автоматизація промислових установок». У 1987 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів і виробництв. У 1991 році отримав вчене звання доцент.

   Має 97 друкових праць, серед них 1 монографія, 4 авторські свідоцтва, 3 навчальні посібники.

 Працює у ХНТУСГ імені Петра Василенка із 2017 року на посаді доцента кафедри АКІТ. Викладає навчальні дисципліни: моделювання систем автоматичного керування, інформаційні системи та технології в системах автоматизації промислового виробництва, комп'ютерно-інтегровані системи керування в галузях АПК, теорія автоматичного керування, теоретичні основи автоматики, програмне забезпечення інженерної діяльності.

Piskacheva
ПІСКАЧОВА Ірина Вікторівна
Доцент, кандидат технічних наук
  Закінчила Харківський політехнічний інститут в 1980 році за спеціальністю «Електропривод і автоматизація промислових установок». У 2004 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 20.02.14 – озброєння та військова техніка. У 2006 році отримала вчене звання старший науковий співробітник.
   З 1986 р. по 2004 р. – на посадах: інженер, завідуюча учбовим  кабінетом кафедри ЕПМС ХВУ, молодший науковий співробітник ВНЦ КД (при ХВУ). З 2004 р. по 2007 р. - снс науково-дослідного відділу військової стандартизації та якості продукції оборонного призначення науково-дослідного управління метрології та стандартизації, навігаційного і топогеодезичного забезпечення Об`єднаного НДІ ЗС, м. Харків. З 2008 р. по 2018 р. – доцент кафедри «Обчислювальна техніка та системи управління» УДУЗТ. Має понад 100 друкованих праць, серед них 3 навчальних посібника. 

  Працює у ХНТУСГ імені Петра Василенка із 2018 року на посаді доцента кафедри АКІТ. Викладає навчальні дисципліни: автоматизовані системи управління технологічними процесами; програмне забезпечення інженерної діяльності; прикладні комп’ютерні технології; системи автоматизованого керування.

  Сфера наукових інтересів: математичне моделювання; інформаційні технології; алгоритмізація та програмування; надійність та безпека програмного та апаратного забезпечення мікропроцесорних систем управління; IoT.
radchenko

РАДЧЕНКО Станіслав Станіславович

Старший викладач

Закінчив Хорольський агропромисловий коледж у 1999 р. за спеціальністю «Електрифікація та автоматизація сільського господарства». У 2001 р. закінчив ХДТУСГ за спеціальністю «Енергетика сільського господарства». З 2001 р. працює в ХНТУСГ імені П. Василенка викладачем. У 2006 р. в ХНТУСГ закінчив заочно аспірантуру. 
Має 3 наукові публікації, 1 патент на винахід, 7 науково-методичних праць.
Сфера наукових інтересів: автоматизовані системи управління технологічними процесами, мікропроцесорні системи керування в енергетиці, засоби передачі даних у промисловості.
allashev

Панов Антон Олександрович

Асистент кафедри

 У 2018 році закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка і отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю: 151 - автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології.
  У 2018 році поступив до аспірантури за спеціальністю 141 - енергетика, електротехніка та електромеханіка.
stratienko

CTРАТІЄНКО Вікторія Іванівна

Зав. лабораторією

Закінчила ХІМЕСГ у 1975 р., з 1976 р. працювала завідувачем лабораторії кафедри електричних машин та апаратів, з 2000 р. працює завідувачем лабораторією кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.

Корисна інформація

Партнери

©2020 ННІ ЕКТ.

Search